Od 1 czerwca 2020 r. w Kościele katolickim na terenie Polski obowiązują znowelizowane przepisy kościelnego prawa małżeńskiego zawarte w „ Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego.” Dekret uwzględnia nowe wyzwania duszpasterskie Kościoła w Polsce. Nowe przepisy są stosowane w parafiach, w których odbywa się przygotowanie narzeczonych do zawarcia małżeństwa i mają charakter pastoralny, gdyż „ spotkania proboszcza z narzeczonymi zawsze mają charakter zarówno prawny, jak i duszpasterski (…) Kapłan przygotowujący i dopuszczający narzeczonych do małżeństwa winien mieć moralną pewność, że będzie ono zawarte ważnie i godziwie. Wymaga tego szacunek dla świętości małżeństwa, które w przypadku zawierania go przez dwoje ochrzczonych posiada rangę sakramentalną.”

Nowe przepisy zastępują przepisy zawarte w Instrukcji KEP o przygotowaniu do małżeństwa w Kościele katolickim w części dotyczącej kanoniczno-prawnego aspektu przygotowania narzeczonych, natomiast kwestie doktrynalne i dotyczące przygotowania duszpasterskiego zawiera m.in. dokument przygotowany przez Radę do Spraw Rodziny KEP „ Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”.

Nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa

Przepisy kościelne prawa małżeńskiego – znowelizowane

Post navigation