Przy Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Lublinie funkcjonuje Szkoła Św. Mikołaja. Program Szkoły powstał w konsekwencji wielu lat współpracy z Akademią Młodzieżową, która działa w ramach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Na podstawie Pisma Świętego, został opracowany, unikalny program szkoleniowy dla rodziców, wychowawców oraz wszystkich, którzy chcą nimi zostać. Program jest konsekwencją naśladowania Mistrza, Pana Jezusa oraz dostosowany do osiągnięć współczesnej pedagogiki i psychologii. Szkoła Świętego Mikołaja to, szkoła wychowania, budowania dobrych relacji, kształtowania charakteru, w której uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji  wychowania w rodzinie, w szkole, pracy z grupą i drugim człowiekiem.

GŁÓWNE TREŚCI PROGRAMU

PRAWDZIWE RELACJE (8 godzin zajęć) – podstawą wychowania i jakiejkolwiek pracy z człowiekiem jest relacja, jest towarzyszenie. Pan Jezus trzy lata spędzał z uczniami, wszystko z nimi robił. Treści: komunikacja, sztuka prawdziwej rozmowy, rozumienie młodego człowieka, rozwiązywanie konfliktów.

INSPIROWANIE ROZWOJU I AUTENTYCZNE PRZYWÓDZTWO (8 godzin zajęć) – prawdziwy wychowawca jest w jakimś sensie przywódcą, pomaga odkryć drogę. Pan Jezus dawał przykłady i stawiał pytania. Treści: budowanie autorytetu, pozytywna dyscyplina, praca z grupą, budowanie motywacji.

KSZTAŁCENIE CHARAKTERU (16 godzin zajęć) – wychowanie polega właśnie na kształtowaniu charakteru, czyli takim przygotowaniu młodego człowieka, żeby potrafił żyć w zgodzie ze sobą i z innymi.  Pan Jezus wyprawiał uczniów po dwóch, dawał się im sprawdzić. Treści: uczenie zaangażowania w życie społeczne, troska o innych i o dobro wspólne, uczenie wytrwałości i pracowitości, pokonywanie swoich słabości.

SKUTECZNE DZIAŁANIE (8 godzin zajęć) – wychowanie to również przygotowanie do życia, tak, żeby młody człowiek potrafił radzić sobie z jego wyzwaniami. Pan Jezus powiedział do uczniów „idźcie i nauczajcie”. Treści: kształtowanie samoświadomości, odkrywanie i wzmacnianie talentów, uczenie myślenia, poznawania konkretnych programów działań wychowawczych.

REALIZACJA PROGRAMU W 2020 R.

W 2020 roku Szkoła zrealizuje dwie edycje Kursu dla rodziców, wychowawców i wszystkich innych zainteresowanych tematyką wychowania na podstawie Pisma Świętego.

Pierwsza edycja Kursu to 40 godzin zajęć. Zajęcia odbywają w trzy weekendy (piątek/ sobota), z czego jeden jest wyjazdowy. Spotkania stacjonarne prowadzone są przy parafii Św. Mikołaja ul. Słowikowskiego 1. Wyjazd szkoleniowy natomiast odbywa się w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym. Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny (Pobierz PLAKAT)

SZKOŁA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Post navigation