Krucjata ma na celu ratowanie zagrożonych rozbiciem sakramentalnych związków małżeńskich. Przystępujący do niej zobowiązuje się do codziennej modlitwy w ciągu 6 miesięcy w intencji jednego zagrożonego małżeństwa. Przystąpienie do krucjaty ma najczęściej miejsce w czasie Mszy św.

Podjęte zobowiązania:

  • Codzienne odmówienie modlitwy w intencji małżeństwa zagrożonego rozbiciem,
  • Codzienne odmówienie jednej tajemnicy różańca,
  • Częsta komunia św. w intencji tego małżeństwa,
  • Dodatkowa dobrowolna ofiara.

CODZIENNA MODLITWA w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem

Kochany Ojcze! Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludzkiej niemocy i egoizmu, posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby przywrócił nam dar miłości. Odtąd małżonkowie mają moc do realizowania miłości małżeńskiej.

Proszę Ciebie, dobry Ojcze i Stwórco, obdarzaj małżonków miłością. Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, chroń wszystkie małżeństwa przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie, święci małżonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby małżeństwo, za które się modlę, obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj ich urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Oby w tym małżeństwie objawiała się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Niech małżonkowie i ich dzieci – ciągle na nowo – Tobie i Twojej Matce zawierzają szczęście małżeńskie i rodzinne. Amen.

RATUJMY MAŁŻEŃSTWA! Krucjata Modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem

Post navigation