Matko Boża Księżomierska

Cztery wieki jesteś z nami

Łaski Bożej zlewasz zdroje,

Choć my mało doceniamy

Kochające serce Twoje.

(…) Swoją troską już od rana

Wspieraj dzieci zabłąkane.

Prowadź nas do Twego Syna

Prostą drogą prawdy Bożej,

Niechaj można Twa przyczyna

Zdobyć niebo nam pomoże ( Ks. T. Brzyski ).

W pierwszą niedzielę maja, miesiąca szczególnie poświęconego Matce Bożej, w przeddzień uroczystości NMP Królowej Polski, delegacja Duszpasterstwa Rodzin AL pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej Księżomierskiej, zawierzając intencje małżeństw i rodzin naszej Archidiecezji…

Księżomierz to najmłodsze sanktuarium maryjne w Archidiecezji Lubelskiej. Utworzone w 2010 r., ale kult Matki Bożej na nadwiślańskiej ziemi kwitnie tu od ponad czterech stuleci. Sięga okresu klęsk żywiołowych w Polsce w latach 1594-1602. Wówczas w pobliżu wsi widziano Matkę Bożą siedzącą na kamieniu. Do miejsca zjawienia zaczęli przybywać pielgrzymi, a niektórzy twierdzili, że otrzymali szczególne łaski. Kardynał Bernard Maciejowski z Krakowa polecił wznieść kapliczkę pw. Narodzenia NMP, do której przywieziono obraz Matki Bożej pragnąc okazać wdzięczność Maryi za opiekę i upamiętnić Jej objawienia. Na obrazie ujrzymy Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu, ma złożone przed sobą ręce i kieruje twarz wprost na patrzącego. Dzieciątko wysuwa prawą dłoń w geście błogosławieństwa, w drugiej ręce trzyma zamkniętą księgę. Maryja ze względu na swe Boże macierzyństwo jest najlepszą orędowniczką wstawiającą się za nami do Syna.

Odsłoń nam Matko Twe Święte Oblicze

Dziwne, bogate w dary tajemnicze.

Otwórz nam serce pod krzyżem zranione,

Tyś Królową naszą w życiu i przy zgonie.   

Z wizytą u Matki Bożej Księżomierskiej…

Post navigation