Program Studium ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje następujące grupy zagadnień:

·  socjologiczne uwarunkowania rodziny

·  psychologiczne uwarunkowania życia małżeńsko – rodzinnego

·  biomedyczne i seksuologiczne zagadnienia małżeństwa

·  naturalne planowanie rodziny

·  wychowanie dzieci

·  prawne aspekty małżeństwa i rodziny

·  rodzina w świetle pedagogiki

·  Biblia o małżeństwie i rodzinie

·  teologiczne aspekty małżeństwa i rodziny

·  moralne zagadnienia małżeństwa i rodziny

·  organizacja pracy duszpasterstwa rodzin w parafii

·  metody aktywizujące

·  praktyki poradnictwa rodzinnego

Studium daje szansę pogłębienia wiedzy i formacji osobistej dotyczącej małżeństwa i rodziny, a także przygotowuje do współpracy w Duszpasterstwie Rodzin na szczeblu parafialnym.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, od  października do czerwca, przez dwa lata. 

Zapisy do nowej edycji Studium Życia Rodzinnego

Post navigation